Kontakt

vytlačiť

REALITY SERVICE, s.r.o.
Nám. Matice slovenskej 8
965 01 Žiar nad Hronom
Slovakia (Slovak Republic)

IČO:36 746 436

Kontakty
email: info@reality-service.sk
telefón: +421 45 6732152

Kontaktné osoby

Ing. Boris Beniak
pozemky

email beniak@reality-service.sk
telefón +421 905 369 296

2.jpg

Mgr. Kvetoslava Antalová
byt, dom, chata a nebytové priestory

email antalova@reality-service.sk
telefón + 421 905 602 942

3.jpg

Miroslav Beniak
byt, dom, chata a nebytové priestory

email mbeniak@reality-service.sk
telefón +421 905 369 269