domy
DOMY
byty
BYTY
pozemky
POZEMKY

Exkluzivita

EXKLUZÍVNE ZMLUVY


Ak sa vlastník rozhodne, že chce predať svoju nehnuteľnosť prostredníctvom realitnej kancelárie, je pre neho dôležitý najmä prvý krok - správny výber realitnej kancelárie.
Na slovenskom realitnom trhu sú aj realitné spoločnosti, ktoré nepovažujú za potrebné podmienky sprostredkovania obchodu dohodnúť písomne. Pri kontakte s takouto spoločnosťou by vlastník nehnuteľnosti mal byť opatrný, nakoľko takýto postup nemožno považovať za seriózny.

Naša realitná kancelária REALITY SERVICE má s každým svojim klientom uzatvorenú písomnú Zmluvu o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti, v ktorej sú jasne stanovené práva aj povinnosti predávajúceho ako aj sprostredkovateľa (REALITY SERVICE).
Ak sa klient rozhodne pre spoluprácu s našou kanceláriou, má možnosť rozhodnúť sa, či uzatvorí Zmluvu o sprostredkovaní ako exkluzívnu alebo neexkluzívnu.

Exkluzívna zmluva, je zmluva uzatvorená medzi realitnou kanceláriou a vlastníkom nehnuteľnosti, ktorý sa rozhodol uvedenú nehnuteľnosť predať. Takáto zmluva splnomocňuje realitnú kanceláriu k výhradnému zastúpeniu vo veciach predaja nehnuteľnosti.
Naša niekoľkoročná prax na realitnom trhu nás presvedčila o tom, že u zatvorenie takého typu zmluvy je základom budúceho úspešného obchodu.

Exkluzívna zmluva sa spravidla uzatvára na dobu určitú, na časové obdobie spravidla jeden rok. V tomto období musí realitná kancelária využiť všetky svoje marketingové nástroje, aby nehnuteľnosť predala.

Vyberte si kvalitu

Exkluzívne zmluvy uzatvárajú najmä tie realitné spoločnosti, ktoré si svoje záväzky vyplývajúce z písomných dohôd plnia seriózne a svedomito. Medzi takéto určite patrí aj REALITY SERVICE.

Výhody exkluzívnej zmluvy:

 • Ak sa rozhodnete predávať svoju nehnuteľnosť a inzerujete si ju aj súkromne, aj prostredníctvom všetkých realitných spoločností, ktoré existujú v meste, hrozí Vám, že potenciálny kupujúci bude považovať Vašu nehnuteľnosť za nepredajnú a nevýhodnú, keďže je potrebné ju toľkokrát inzerovať a napriek tomu sa nepredala. Každý inzerujúci bude uvádzať iné údaje a inú cenu, čo zákonite vyvoláva zmätok.
  Ak sa Vaša nehnuteľnosť objaví v inzercii raz, a všetky údaje (vrátane ceny) sú stanovené jasne, zvyšuje sa tým dôvera záujemcov o kúpu, pretože vedia, že ide o exkluzívnu ponuku, ktorú sa oplatí vidieť osobne.
 • Nespornou výhodou exkluzívnej zmluvy je aj to, že svojho jediného realitného poradcu poznáte osobne a môžete mu dôverovať. Nemôže sa Vám stať, obhliadky Vášho bytu sa bude dožadovať niekto, koho ste nikdy predtým nevideli, čo sa v dnešnej dobe môže považovať za obrovské riziko.
 • Vaša nehnuteľnosť sa ponúka výhradne za písomne vopred dohodnutú cenu.
 • Osobná obhliadka so záujemcami o kúpu je vždy kvalitne zdokumentovaná a Vy máte informáciu o tom, kto si Vašu nehnuteľnosť prezrel, a aká bola reakcia potenciálneho kupujúceho.
 • Zasielanie mesačných prehľadov o vývoji záujmu o Vašu nehnuteľnosť. Každý mesiac dostanete presnú informáciu o tom, koľko ľudí si Vašu nehnuteľnosť prezrelo na realitných portáloch, na stránke REALITY SERVICE, koľko ľudí sa informovalo telefonicky, alebo osobne a koľko záujemcov si Vašu nehnuteľnosť bolo fyzicky obhliadnuť.
 • Zaručená je exkluzívna inzercia na internete, na všetkých najnavštevovanejších realitných portáloch v rámci celého Slovenska. Inzercia je aktualizovaná niekoľko krát týždenne.
 • Exkluzívna prezentácia na reklamných plochách v meste Žiar nad Hronom a v okolitých obciach vo forme farebných letákov.
 • Inzercia v regionálnej tlači prostredníctvom dvojtýždenníka Mestské noviny, ktoré sú distribuované do každej domácnosti v meste Žiar nad Hronom.
 • REALITY SERVICE Vám ako jediná realitná spoločnosť v regióne ponúka možnosť exkluzívnej prezentácie Vašej nehnuteľnosti prostredníctvom krátkeho videa na webovom informačnom portáli www.ziar24.sk.

 


Najspoľahlivejšou metódou pri výbere kvalitnej realitnej spoločnosti sú referencie od spokojných klientov. Pýtajte sa preto svojich známych a presvedčte sa sami, že spoločnosť REALITY SERVICE vám ponúka kvalitný a seriózny prístup pri sprostredkovaní predaja Vašej nehnuteľnosti.