POZEMOK JASTRABÁ

Žiar nad Hronom, Jastrabá

  • ponuka
  • Pozemky
  • 19,978 m2
  • P577

53.000,00 EUR

53.000,00 EUR

Rezervované

Pozemok o výmere 19 978 m2 sa nachádza na hranici katastrálnych území obcí Jastrabá a Nevoľné. Prístup na pozemok je po asfaltovej komunikácii a cca 210 m spevnenou poľnou cestou vo výlučnom vlastníctve obce Nevoľné. Pozemok má nepravidelný tvar a v minulosti slúžil ako ovocný sad. Novému vlastníkovi ponúka viaceré možnosti využitia - pestovanie plodín, chov zvierat, rekreačné využitie...

Voda: cca 210 m od hranice pozemku je verejný vodovod + možný vrt vlastnej studne na pozemku
Elektrina: cca 210 m od hranice pozemku
Plyn: nie je dostupný
Kategória: pozemok
Lokalita: Jastrabá (okres Žiar nad Hronom)
Kúpna cena: 53.000 EUR
Výmera pozemku: 19.978 m2
Využitie: pestovanie plodín, chov zvierat, rekreačné využitie
Charakteristika pozemku: extravilán - trvalý trávny porast